Production Market

P.R.China

● Guangdong
● Beijing
● Jiangsu
● Shanghai
● Shandong
● Chengdu
● Zhejiang
● Anhui

● Fujian
● Hunan
● Hubei
● Tianjin
● Ningxia
● Henan
● Taiwan

Asia

● Malaysia
● Indonesia
● Korea
● Vietnam
● Pakistan
● Bangladesh

Americas

● Oman
● Philippines
● India
● Singapore
● Thailand
● Sri Lanka

● U.S.A

Middle East

● Bahrain

● Syria

Africa

● Dubai

● Nigeria

● Tunisia

● Ghana

Europe

● Congo

● Ethiopia

● Spain

● Russia

Performance Introduction

Sales Status (2015-2020)

Production lines

● China: sales 8 biscuit production lines;
10 chips production lines.
● Asia: sales 14 biscuit production lines
● Middle East:sales 2 biscuit production lines
● Africa:sales 4 biscuit production lines
● Americas:sales 1 biscuit production lines

Unit Equipment

● China:71 Units
● Asia:32 Units
● Middle East: 3 Units
● Africa:2 Units

Annual production value (RMB)

● 2015: 50.21 million

● 2016: 55.79 million

● 2017: 58.95 million

● 2018: 107.55 million

● 2019: 110.10 million

Connect

Give Us A Shout
Get Email Updates Subscribe
INQUIRY NOW