Cutter

  • Rotary Cutter For Hard Or Soda Biscuit

    Rotary Cutter For Hard Or Soda Biscuit Rotary Cutter may have two types: एउटा एकल कटर हो र अर्को एउटा डबल कटरको प्रणाली हो. दुबै दुबै लगातार मिसाएको र आटा टुक्रा छिमेकी हुन सक्छ.     — ♦ Application ♦ — Rotary Cutter may have…
1 पृष्ठ 1 को 1

तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

अहिले नै सोध्नुहोस्

जडान गर्नुहोस्

हामीलाई एक चिल्ला दिनुहोस्
ईमेल अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस् सदस्यता लिनुहोस्
अहिले नै सोध्नुहोस्