sắp xếp

  • Giải pháp sắp xếp tự động tùy chỉnh

    Bắt đầu từ 2018, DSM đã dần dần đưa ra các giải pháp tùy chỉnh sắp xếp hoàn toàn tự động cho bánh quy và các sản phẩm bánh khác. Theo các đặc tính khác nhau của sản phẩm và định dạng bao bì, chúng tôi đã thiết kế cụ thể các cách sắp xếp tự động khác nhau. A customized system is designed and manufactured based on…
    Read more
1 Trang 1 của 1

Kết nối

Cho chúng tôi một tiếng hét
Nhận cập nhật qua email Đăng ký
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ